Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy Św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II


www.opoka.org.pl | ePielgrzymka | Baza Mszy Św. | Poinformuj nas | Noclegi | Tapety komórkowe | Księgarnia


Fundator nagrody głównej

Trasa Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Matki Kościoła

Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła wyrusza na szlak w dniach 16-25 sierpnia 2010 r.
 

 

Historia Praskiej Pielgrzymki Pieszej

 

Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami w grudniu 1655 roku, król Jan Kazimierz we Lwowie, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, w dniu 1 kwietnia 1656 roku obiera Matkę Bożą Królową Polski po wszystkie czasy (Śluby Jana Kazimierza). Jest to wiekopomny akt wdzięczności za cudowne ocalenie naszego narodu.

W następnym już roku: 1657, wyrusza z Warszawy Pragi Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, jako dziękczynienie, że Matka Najświętsza jest odtąd po wszystkie czasy Naszą Królową oraz jako błaganie o ocalenie Warszawy przed epidemią cholery, która zbierała krwawe żniwo w stolicy. Pielgrzymka ta szła na Święto Matki Bożej Łaskawej w Oktawie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W tym samym roku 1657 wyruszyła również Pielgrzymka Łowicka i są to dwie naj starsze pielgrzymki z Mazowsza. Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszyła dopiero w 1711 roku.

Pierwszą przerwę Praska Pielgrzymka Piesza miała po napadzie Suworowa, który w listopadzie 1794 roku wymordował 18 tys. Prażan. Wtedy właśnie Ks. Wikary z Kamionka, chcąc ratować Figurę Matki Bożej Kamionkowskiej wyniósł ją z płonącego kościoła na Kamionku, skąd wychodziła Praska Pielgrzymka Piesza i przeniósł ją do kościoła Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej. Do dnia dzisiejszego figura Matki Bożej Kamionkowskiej przebywa w tym kościele.

W roku 1807 było ponowne oblężenie Warszawy przez wojska napoleońskie i cała Praga wtedy po raz drugi została zniszczona. Pielgrzymka tego roku nie wyruszyła.

Gdy około 1815 roku nastąpił przełom historyczny z Księstwem Warszawskim, Królestwo Polskie z powrotem połączyło brzegi Pilicy i zabór sięgał do Częstochowy. Granic już nie było i wobec tego Pielgrzymka Praska z powrotem wróciła na trasę od Matki Bożej Kamionkowskiej do Matki Bożej Częstochowskiej.

W latach 1864 i 1865 z powodu wysokiego stanu wody na Wiśle koło Czerska, Pielgrzymka Praska nie mogła przedostać się na drugi brzeg i musiała zmienić dotychczasową trasę, która prowadziła przez Starą Błotnicę, Skrzyńsko, Rudę Maleniecką, Lipę i powędrowała szlakiem Pielgrzymki Warszawskiej przez Łazy i Nowe Miasto nad Pilicą.

W naszej Pielgrzymce brał udział Władysław Reymont w roku 1894. Wówczas Pielgrzymka wyruszała z kościoła Matki Bożej Loretańskiej z Warszawy Pragi. Reymont opisuje, że Praską Pielgrzymkę prowadzili świeccy, a księża w parafiach przez które przechodziła, witali ją, spowiadali pielgrzymów, odprawiali nabożeństwo i na dalszą drogę błogosławili.

W roku wybuchu pierwszej wojny światowej w 1914 roku Pielgrzymka Praska doszła normalnie na Jasną Górę. Długoletnią tradycję pielgrzymowania przerwały dopiero działania wojenne w 1917 roku. Idących z warszawskiej Pragi pątników zatrzymał front I wojny światowej. Pielgrzymka została rozbita przez wojska bolszewickie pod Piotrkowem Trybunalskim. Kilku osobom udało się przedrzeć i dojść lasami do Częstochowy.

W latach 80-tych, Pielgrzymka Warszawska była bardzo liczna i wówczas Ks. Józef Buchajewicz (obecny Kierownik Praskiej Pielgrzymki Pieszej) na prośbę Ks. Prymasa zwrócił się z prośbą do Ks. Uszyńskiego, ówczesnego Rektora kościoła akademickiego św. Anny, a przez niego do pana Tadeusza Popończyka o odnalezienie pierwszej trasy Pielgrzymki Praskiej. Ks. Józef Buchajewicz, wraz z Krzysztofem Ksionkiem - Pomocnikiem Maryi Matki Kościoła zrobił objazd po wszystkich parafiach i miejscowościach na jej trasie.

I oto już 16 sierpnia 1984 roku z kościoła Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku (obecnie Konkatedra Diecezji Warszawko Praskiej) wyruszyła po 67 latach przerwy, wznowiona PRASKA PIELGRZYMKA PIESZA POMOCNIKÓW MARYI MATKI KOŚCIOŁA z Warszawy na Jasną Górę na 26 sierpnia - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej - jest to święto patronalne Pomocników Matki Kościoła. Pielgrzymka dochodzi na Jasną Górę 25 sierpnia w południe, a wieczorem od godziny 2100 pątnicy prowadzą czuwanie nocne w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, zaś 26 sierpnia po uroczystej sumie odpustowej następuje rozwiązanie Praskiej Pielgrzymki Pieszej.


Trasa Praskiej Pielgrzymki Pieszej

 

Dzień 1

16 sierpnia - Msza Święta: 6:00

Warszawa Kamionek - Otwock Wielki (32 km)

Żerzeń 10 km

Błota 8 km

Świdry Wielkie 6 km

Otwock Wielki 8 km

 

Dzień 2

17 sierpnia - Msza Święta: 5:00

Otwock Wielki - Opożdżew (41 km)

Góra Kalwaria 8 km

Pęcław 7 km

Las Zalesie 6 km

Michalczew 8 km

Nowa Wieś 7 km

Opożdżew 5 km

 

Dzień 3

18 sierpnia - Msza Święta: 7:00

Opożdżew - Stara Błotnica (34 km)

Wrociszew 3 km

Las za Budami Michałowskimi 6 km

Stromiec 9 km

Bobrek 6 km

Kiełbów Nowy 5 km

Stara Błotnica 5 km

 

Dzień 4

19 sierpnia - Msza Święta: 6:00

Stara Błotnica - Dębiny (27 km)

Kaszów 4 km

Przytyk 7 km

Wrzos 6 km

Las Wyręby 7 km

Dębiny 3 km

 

Dzień 5

20 sierpnia - Msza Święta: 6:00/8:00

Dębiny - Nieświń (31 km)

Skrzyńsko 9 km

Przysucha 3 km

Janów 5 km

Ruski Bród 4 km

Las 6 km

Nieświń 4 km

 

Dzień 6

21 sierpnia - Msza Święta: 6:00

Nieświń - Lipa (31 km)

Rogów 6 km

Końskie 3 km

Kazanów 5 km

Dęba 7 km

Ruda Malenicka 4km

Lipa 6 km

 

Dzień 7

22 sierpnia - Msza Święta: 6:00

Lipa - Januszewice (30 km)

Las Stara Wieś 5 km

Pilczyca 9 km

Lasek 5 km

Żeleźnica 6 km

Januszewice 6 km

 

Dzień 8

23 sierpnia - Msza Święta: 6:00

Januszewice - Łysiny (34 km)

Kluczewsko 7 km

Las Praczka 6 km

Maluszyn 4 km

Pukarzów 6 km

Borzykowa 4 km

Łysiny 7 km


Dzień 9

24 sierpnia  - Msza Święta: 5:30

Łysiny - Siedlec (33 km)

Rogaczew 6 km

Święta Anna 5 km

Wola Mokrzewska 6 km

Krasice 5 km

Źródła pod Mstowem 6 km

Siedlec 5 km

 

Dzień 10

25 sierpnia  - Msza Święta: 11:30

Siedlec - Jasna Góra (11 km)

Przeprośna Górka 2 km

Jasna Góra 9 km
Ile jeszcze do Częstochowy?

Dzięki Wirtualnej Mapie Pielgrzymek zobaczymy, w jakim tempie pielgrzymki z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Tarnowa i innych miejscowości przesuwają się w kierunku Jasnej Góry. Jak to możliwe? Komórka w kieszeni jednego z pielgrzymów będzie lokalizowana dzięki tzw. triangulacji. Dzięki sygnałowi odbieranemu przez trzy stacje nadawcze, z dużą dokładnością będzie można określić, gdzie znajduje się określona pielgrzymka w danej chwili. Kolorowe linie na Wirtualnej Mapie Pielgrzymek wskażą, w którym miejscu są poszczególne grupy.

Wszyscy cię usłyszą i zobaczą

"Padła" ci komórka i nie możesz zadzwonić do domu? Mocy doda ci Służba elektryczna - w namiocie podłączyć się możesz do agregatu prądotwórczego i rozgałęźnika. Zabierz tylko zasilacz! Na czterach pielgrzymkach - krakowskiej, tarnowskiej, podlaskiej i radomskiej - każdy będzie mógł podładować akumulatorek telefonu. Nie tylko z Plusa, który wraz z "Opoką" wymyślił wakacyjną akcję. Chcesz, by w domu zobaczyli cię na trasie? Nic prostszego - poleć im pielgrzymkową galerię! Znajdą się na niej reporterskie zdjęcia wydarzeń, zabytków oraz portrety mijanych ludzi i pielgrzymów. To właśnie MMS-y przybliżą atmosferę szlaków do Częstochowy.

Dla tych, którzy iść nie mogą... pielgrzymkowy mikroblog

Jeszcze w latach 90., gdy któraś z rozgłośni radiowych chciała przygotować reportaż z trasy pielgrzymkowej, taśmy magnetofonowe z nagraniami woziło się samochodami zaopatrzenia, np. z piekarni. Komórki były rzadkością, a pokrycie Polski sygnałem danej sieci - niewielkie. Często, gęsto reporter radiowy, nadając relację na żywo, musiał wchodzić na dach samochodu, by "złapać pole". Dziś dość trudno znaleźć miejsce, gdzie telefon komórkowy nie ma zasięgu, a wachlarz możliwych zastosowań znacznie się rozrósł. Przez komórkę transmitować można na żywo do studia wszelkie wydarzenia pielgrzymkowe, wywiady i relacje. Korzystając z bezprzewodowego Internetu, można uzupełniać pielgrzymkową stronę www, a dziennikarze towarzyszący danej grupie prześlą artykuły i wiadomości do redakcji. Dzięki tej samej usłudze z trasy można też wysyłać sms-ami teksty, a mms-ami fotografie i krótkie nagrania audio.

Pielgrzymka z... komórką

Nietrudno było namówić poszczególne grupy pielgrzymkowe do współpracy. Wszelkie służby porządkowe, o głównych przewodnikach nie wspominając, muszą się ze sobą kontaktować i to stale. Już kilkusetosobowa grupa na drodze to spore wyzwanie, a co dopiero pielgrzymka składająca się z kilkunastu tysięcy osób? Poza tym każdy chce wiedzieć, co dzieje się w domu, zwłaszcza gdy zostawił kogoś chorego lub samotnego. Dziś świat zmalał dzięki komórkom i nawet na pielgrzymce nikogo one nie dziwią, choć nie mogą być używane zawsze i wszędzie, o czym stanowi regulamin poszczególnych grup. Słowem - nowoczesne technologie na pielgrzymce? Czemu nie?! Choć - z umiarem...Patroni ogólnopolscy ePielgrzymki

Zgłoś intencję SMSem.
Wyślij "int(a po spacji) Swoja intencje" na numer 661 004 224
.........................................więcej

Logowanie

Login:

Aktualności pielgrzymkowe

Poznańska Piesza Pielgrzymka już w drodze na Jasną Górę32. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę już w drodze! (audio)Ponad 9 tys. pielgrzymów z diec. tarnowskiej już na Jasnej GórzePrzybywajmy na imieniny Maryi, naszej Matki Jasnogórskiej! - Prascy Pomocnicy...Łódź na "kierunku świętość" - dotarła na Jasną Górę!
.........................................więcej


Partner naukowy:

WSB-NLU

Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


© Fundacja "Opoka" 1997-2010